Pád Římského impéria

Zákon, peníze i neporazitelná armáda, akvadukty a umění se zdály být světlem pro zbytek světa bloudícího v temnotách barbarství. Majestát Římské říše, nejmocnějšího státu starověku, měl trvat věčně. To se však nestalo.   Zhroucení největší říše 4. září 476 svrhl velitel germánských žoldnéřů ve službách Říma, jménem Flavius Odoaker, posledního císaře Romula Augusta a vyhnal […]

Jaký byl život ve starověkých Pompejích ?

Pompeje jsou italské město v regionu Kampánie, který leží v jižní části země. Dnes je to především známé archeologické naleziště. Historii tohoto starověkého města, které bylo v 1. století n. l. zničeno sopečnou erupcí, se věnují badatelé z celého světa – archeologové, historici i geologové. Jaký se žilo v Pompejích ? Za jakých okolností bylo město […]

První opiová válka

  Britská vojenská výprava se vydala do Číny, obsadila ostrov Hongkong a zablokovala Kanton. Špatně organizovaná čínská armáda, která neměla moderní zbraně, nebyla schopna klást účinný odpor, přestože měla početní převahu.   Čínský kolos Na počátku 19. století byla Čína nesporným hegemonem ve východní Asii. Zdánlivě mohutný stát byl nicméně kolosem na hliněných nohách. Základy […]

Střet civilizací v bitvě u Marathónu

  Slavná bitva mezi athénsko-platajskými spojeneckými silami vedenými Miltiadém a perskými silami vedenými Dátisem. Spojenci nasadili do boje 11 000 mužů (10 000 Athéňanů a 1 000 Platajských), zatímco útočníků bylo pravděpodobně kolem 26 000 (25 000 pěšáků a 1 000 jezdců).   Vzpurní Řekové 12. září 490 př. n. l. Řekové svedli vítěznou bitvu […]

Kolik pyramid bylo v Gíze ?

  Egyptologové neustále bojují s fantastickými teoriemi o nejznámějších stavbách starého Egypta. V okolí Sfingy přitom není nouze o skutečné vědecké záhady, spojené například s pyramidami v Gíze.   Senzacechtivá teorie Před pěti lety se na internetu objevila zpráva, že v Gíze kdysi nestály tři, ale čtyři monumentální pyramidy. To měly dokazovat staré rytiny a […]

Maximilien Robespierre

  „Hrůza bez ctnosti je smrtelná, ctnost bez hrůzy je bezmocná.“ – takto vysvětloval francouzský advokát Maximilien Robespierre svou činnost během Velké francouzské revoluce.   Vůdce revoluce Maximilien Robespierre, francouzský právník, jeden ze zakladatelů Velké francouzské revoluce, vůdce jakobínského klubu a člen Výboru veřejného blaha, byl pro svou lásku k ctnosti přezdíván „Neúplatným“. Ve svém […]

Kdo postavil pyramidy v Gíze ?

  První, kdo přesně identifikoval stavitele pyramidy v Gíze – faraony Chufu, Rachefa a Menkaureho, známější pod zkomolenými jmény Cheops, Chefren a Mykerinos – byl historik Hérodotos, píšící v 5. století př. n. l.   Pověsti a teze I když jím uváděné okolnosti vzniku pyramid v Gíze jsou čistě legendární (zlý vládce nechal vsadit vlastní […]

Nejpůsobivější stavby Aztéků

  Hlavní město jejich říše bylo jedním z největších měst na světě. Aztékové neznali železo ani bronz. Přesto vytvořili architektonické divy, které mohly konkurovat největším stavbám a památkám Starého světa. Ovšem Španělé si dali opravdu záležet, aby je všechny zničili.   Svět Aztéků Pohled na aztécké hlavní město ohromil hrstku Španělů doprovázejících Hernána Cortése. Návštěvníci […]

Opravdová historie Kryštofa Kolumba

  Podle badatelů byl Kolumbus ve skutečnosti synem byzantského šlechtice Jana Palaiologa Dishypatose, který se narodil v roce 1439. Matkou objevitele Ameriky byla Maria Sacoma-Colom z kupecké rodiny z katalánské Girony, která se na počátku 15. století přestěhovala na Chios. Colom je katalánská podoba příjmení Colon, podobně jako italské Colombo, české Kolumbus nebo řecké Kolombos. […]Nahoru - Na začátek
loaded cache